ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti PoolPro Czech Republic s.r.o., IČ 01424122, se sídlem Svinaře, Svinaře 127, PSČ 267 28, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 206388 (dále jen „Správce“ nebo „Dodavatel“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– e-mail
– telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zpracování poptávky . Tyto údaje budou Správcem uchovány po dobu 2 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.