AUTOMATICKÉ DÁVKOVACÍ STANICE pro bazény

ABYCHOM VÁM POMOHLI UŠETŘIT STAROSTI S PRAVIDELNÝM MĚŘENÍM BAZÉNOVÉ VODY ZA ÚČELEM UDRŽENÍ KŘIŠŤÁLOVÉ ČISTOTY A NÁSLEDNÝM SLOŽITÝM DOPLŇOVÁNÍM POTŘEBNÉ CHEMIE DO VAŠEHO BAZÉNU, DOPORUČUJEME VÁM  AUTOMATICKÉ DÁVKOVACÍ STANICE.

Tyto stanice jsou vybaveny digitálním displejem na kterém se zobrazují aktuálně naměřené hodnoty. Jako novinku jsme pro naše zákazníky připravili propojení těchto přístrojů s počítačem, který dokáže vyhodnotit případné závady a formou sms zprávy informovat majitele, nebo přímo našeho servisního technika o zjištěné závadě či nedostatku. K těmto dávkovačům chemie doporučujeme zakomponovat do filtračního rozvodu i UV LAMPU, díky které se sníží na minimum poptávka vody po chloru, voda se tím stává vhodná i pro alergiky či osoby trpící kožním onemocněním.

Bazénová dávkovací stanice – chemická automatika – automaticky měří a dávkuje do bazénové vody pH mínus a měří ORP (redox potenciál) a podle toho sama dávkuje dezinfekci – nejčatěji chlornan sodný. Bazénová chemická automatika (dávkovací chemická stanice) obsahuje příslušná dávkovací čerpadla s měřením a digitálním displejem zobrazujícím jednotlivé měřené veličiny, dále měřící průtočné cely, měřící sondy a příslušné kalibrační roztoky. Dávkovací chemická stanice se vyznačuje velmi vysokou spolehlivostí při jednoduché a komfortní obsluze.

asin-aqua-sanosil

ASIN AQUA SANOSIL – BEZCHLOROVÁ DEZINFEKCE

Pitná voda ve Vašem bazénu. Bez zápachu, bez dráždění.

SANOSIL využívá synergického efektu dvou základních komponent. Perodixu vodíku (ten zajistí oxidační složku přípravku) a koloidního stříbra, které zabezpečí širokospektrální dezinfekci bazénové vody. Má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám a plísním. Na rozdíl od jiných přípravků je díky dvoufázovému účinku schopen zničit biofilmy (některé bakterie a viry vytváří tenké vrstvy mikrobů).

Koloidní stříbro je dokonalý, přírodní, netoxický, bezpečný přípravek proti bakteriím, virům, plísním a jednobuněčným parazitům bez jakýchkoli vedlejších účinků.

Zařízení dávkuje předem zvolené množství Sanosilu za den. Pomocí testeru 1x týdně zjistíme koncentraci Sanosilu ve vodě. Hodnotu následně upravujeme tak, aby byla kolem 50 – 100 mg/l. Účinek Sanosilu přetrvává dlouho po ukončení dávkování. To je vlastnost, kterou lze s výhodou využít zejména u domácích bazénů, kde provoz bývá často přerušovaný.

Automatika ASIN Aqua SANOSIL

KOMFORTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVY BAZÉNOVÉ VODY

+ již nikdy zelený bazén
+ žádné podráždění kůže, očí nebo sliznic
+ ani karcinogenní, ani mutagenní
+ dlouhotrvající účinek
+ pH neutrální
+ schválený pro úpravu pitné vody
+ po koupeli žádný zápach na kůži nebo oděvu
+ může být bez omezení použit ve slanné vodě

Funkce

udržuje pH
dávkuje přednastavené množství SANOSILU
zobrazuje naměřené hodnoty na displeji

Zobrazit schéma zapojení k bazénu

Asin Aqua SANOSIL

elektrolyzer-aqua-salt

ELEKTROLÝZA MOŘSKÉ SOLI

Kousek moře u Vás doma

Někteří dodavatelé uvádějí, že se jedná o bezchlorovou dezinfekci vody. To je však klamné tvrzení. Sůl se chemicky nazývá chlorid sodný (NaCl), už z názvu je tedy patrné, že chlor je v soli přítomen. Právě elektrolýzou soli vzniká ve vodě stejný volný chlor, jaký je ve vodě přítomen při dávkování kteréhokoli chlorového přípravku. Oproti dávkování chlorových přípravků má tato metoda chlorace zásadní výhodu. Průchodem vody kolem elektrod, na kterých se chlor uvolňuje, dochází k likvidaci všech sloučenin vázaného chloru. 

Tento vázaný chlor je zodpovědný za zápach a dráždění. To znamená, že tato medota je téměř ideální. Funguje jako kombinace dávkování chlorových přípravků a UV lampy. Dalším pozitivem této metody jsou příznivé účinky slané vody na pokožku (v prodejnách se ptejte po MOŘSKÉ soli).

Jedinou nevýhodou je, že slaná voda má korozivní účinek. Ten lze však eliminovat použitím materiálů a zařízení odolných slané vodě.

Zobrazit schéma zapojení k bazénu

ASIN Salt

Automatika ASIN Salt

ŘEŠENÍ PRO KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTOU VODU

+ nevzniká vázaný chlor a tím ani zápach po chloru
+ nedráždí
+ slaná voda má profilaktické vlastnosti

– vyšší nebezpečí koroze
– menží životnost foliových výrobků

Funkce

dezinfekce mírně slané vody 4 – 8g/m3 (10x menší obsah soli než v moři)
zobrazuje výkon elektrolyzéru
umožňuje připojení k automatům ASIN Aqua S pro přesné řízení koncentrace volného chloru a pH
umožňuje připojení automatu ASIN Aqua S Redox pro řízení redoxu a pH
bezpečné napájení přes 7V zdroj s dvojitou izolací

asin-aqua-redox-s
Automatika ASIN Aqua REDOX

ASIN Aqua REDOX – optimální řešení pro domácí bazény

+ velmi snadná instalace
+ bezúdržbová obsluha
+ zabrání předávkování chloru

– neměří obsah chloru, ale dezinfekční úroveň pomocí REDOX potenciálu

Funkce

udržuje pH a koncentraci chloru
měří a udržuje dezinfekční úroveň pomocí REDOX potenciálu
zobrazuje hodnotu pH a REDOX potenciálu
SW umožňuje automatické přizpůsobení i velmi kolísavému využívání bazénu

Vaše cena

ASIN Aqua Redox 

34 962 Kč bez DPH

pH mínus 20l
750 Kč bez DPH

OBJEDNAT

asin aqua
Automatika ASIN Aqua

ASIN Aqua  – přesné řešení úpravy bazénové vody

+ vysoká přesnost řízení obsahu volného chloru

– vyšší nároky na údržbu zařízení
– vyšší nároky na instalaci

Funkce

udržuje pH a koncentraci dezinfekčního prostředku
měří koncentraci volného chloru s vysokou přesností
zobrazuje měřené hodnoty na displeji
detekuje chybu sondy a nedostatečný průtok vody k sondám

Vaše cena

ASIN Aqua
44 300 Kč bez DPH + montáž

Chlorpure (Chlornan sodný) 20l
888 Kč bez DPH

pH mínus 20l
750 Kč bez DPH

OBJEDNAT

CHLOROVÁ DEZINFEKCE

Stoprocentní jistota pro Váš bazén

Nejúčinnější a zároveň nejběžnější dezinfekční látkou používanou při úpravě bazénové vody je chlor. Chlor se používá pro dezinfekci vody již 100 let. Jeho účinky a funkce jsou za tu dobu velmi dobře známé. Jeho výhodou je, že v sobě spojuje dezinfekční i oxidační účinek s reziduálním charakterem. Chlorová chemie je cenově nejdostupnější.

VOLNÝ CHLOR

Sumární koncentrace chlorových sloučenin: chlornanů, kyseliny chlorné a molekulárního chloru. Obsah volného chloru se musí pohybovat v rozsahu 0,3 – 1,5 mg/l. S klesajícím pH se zvyšuje dezinfekční účinnost, ale zároveň se zrychluje i rozklad chlornanu a tím se zvyšuje i spotřeba.

VÁZANÝ CHLOR

Sloučeniny chloru vázané na organické sloučeniny. Ty nejčastěji způsobují typický bazénový zápach. Je třeba pečlivě sledovat množství vázaného chloru, hygienický limit je 0,3 mg/l. Nejjednodušším způsobem, jak se vázaného chloru zbavit, je pravidelná superchlorace pomocí přípravku SUPERCHLOR. Jedná se o rychlerozpustnou formu chlornanu vápenatého. Po jeho aplikaci dojde přechodně k extrémnímu nárůstu koncentrace chloru ve vodě, ale zároveň k částečnému odstranění chloru vázaného. Další možností, jak omezit vznik vázaného chloru je instalace podpůrných zařízení, jako jsou ozonizace nebo UV lampy, případně částečnou, nebo celkovou obměnou vody.

OZONIZACE

Použití ozonizace je nepřekonetalné pro její velmi silný oxidační i dezinfekční účinek. Ozon je pro vše žijící ve vodě opravdová smrtící zbraň. Ozon je ovšem tak extrémně reaktivní, že jeho trvající účinek je prakticky nulový a z toho důvodu nelze samostatně použít ozon jako dezinfekční prostředek. Proto se vždy používá v kombinaci s chlorem. Ozon silným oxidačním účinkem zlikviduje organické nečistoty, ze kterých vzniká vázaný chlor, a navíc rozkládá již vzniklý vázaný chlor. Následně dávkovaný chlor je přidáván pouze pro jeho funkci trvající dezinfekce. Limitní koncentrace ozonu v bazénové vodě je 0,05 mg/l a je tedy nezbytné, aby za ozonizačním stupněm byl v technologii úpravny bazénové vody zařazen filtr s aktivním uhlím. Tento filtr plní dvě funkce: likviduje zbytkový ozon, a také zachytává zbytky organických nečistot. Čili ozonizace je skvělá, ale bez chloru nepoužitelná.

UV LAMPY

UV zářezní jimi produkované má spolehlivý dezinfekční účinek podobně jako ozon. Jen je třeba ohlídat, aby instalovaná lampa měla dostatečný výkon vzhledem k protékajícímu množství vody a aby byla správného typu. Nedostatek UV lamp však spočívá, stejně jako u ozonizace, v tom, že jejich dezinfekční účinek je pouze místní. Vydezinfikují vodu v místě, kde přichází do kontaktu s jejich zářením, ale nezabrání další mikrobiologické kontaminaci a následnému přemnožení mikroorganismů. Vysoká energie zářezní v místě aplikace spolehlivě usmrcuje mikroorganismy a dokonce i rozkládá organické sloučeniny a vázaný chlor. Čili aplikace UV záření při úpravě bazénové vody v kombinaci s použitím chloru omezuje nežádoucí efekty chlorace – zápach po chloru, dráždění očí a sliznic. UV lampy je nutné pro jejich správnou funkci pravidelně čistit a vyměnovat, protože stárnutím velmi rychle ztrácejí účinnost.

METODY CHLOROVÉ DEZINFEKCE

Přímé dávkování: chlorová dezinfekce obsahující účinnou látku chlornan sodný. K jejímu dávkování se používají tzv. dávkovací čerpadla (hadičková jsou vhodnější pro menší bazény, membránová pro větší množství chloru).

Elektrolýza běžné soli: sůl se nechá rozpustit v bazénové vodě, stykem slané vody s elektrodami elektrolyzéru pak dojde k uvolnění chloru do vody.

Zobrazit schéma zapojení k bazénu

Asin Aqua Redox

ORIGINÁLNÍ CHEMIE ASEKO (dostupná v naší prodejně v Říčanech)

mořská sůl
Mořská sůl 25kgPro úpravu vody pro použití elektrolyzéru, silné regenerační účinky.
kapalina-pure-water-20-l
PURE WATERČinidlo pro snižování pH v bazénové vodě s projasňujícím účinkem.
flokulant-20l
FLOKULANT 20lVyfiltruje i ty nejjemnější nečistoty, které jinak prochází pískovým filtrem => křišťálová voda.
12142-sanosil
SANOSILVysoce účinný dezinfekční přípravek na základě synergie peroxidu vodíku a stříbra.
chlorpure
CHLORPURE (Chlornan sodný) 20lVysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním.
ph mínus
pH MÍNUS 20lKapalina na snižování pH, vhodná pro údržbu ve všech typech bazénů.
PLUS
pH PLUSKapalina na zvyšování pH v bazénu, vhodná pro údržbu ve všech typech bazénů.
superchlor-anorganicky
SUPERCHLORŠokově zlikviduje všechny mikroorganismy a sníží obsah celkového chloru (který způsobuje zápach). Zoxiduje nečistoty a projasní vodu v bazénu.