STAVBA KOUPACÍHO JEZÍRKA

Stavba koupacího jezírka Biodesign™ je velmi šetrná a rychlá. Provádí se bez betonáže, jezírko se instaluje do vykopané a zhutněné jámy a díky naprosté volnosti v přizpůsobení si jezírka dle svých možností a potřeb můžeme jezírko vystavět i v místech, kde by například stavba bazénu nebyla technicky možná.

KROK-1b

KROK 1 | FORMOVÁNÍ VÝKOPU

Při výkopu musíme vytvořit velikost a tvar jezírka, včetně pláží a podvodních sezení, které jsou pak doupraveny ručně (narozdíl od výroby tradičních bazénů, kde si vytvoříte jámu s rozměry většími než bazén). Osadíme jezírko technologickými prostupy vč. cirkulačních rozvodů.

KROK-2b

KROK 2 | POKLÁDKA GEOTEXTÍLIE A FOLIE

Po umístění všech trysek, skimmeru atd., se položí geotextilie, za účelem ochrany hydroizolační fólie EPDM, aby nedošlo k poškození od ostrých kamenů nebo kořenů. Na geotextilii je poté položena hydroizolační fólie EPDM, jejíž vysoká elasticita umožní přizpůsobit se jakémukoliv pozemnímu pohybu bez poškození a bez možnosti úniku vody.

KROK-3b

KROK 3 | POLOŽENÍ PRVNÍ SÍTĚ A NANESENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY

Na fólii EPDM rozmístíme velké kameny a pak položíme první síť. Namícháme základní vrstvu hrubého granulátu z přírodního křemene s pryskyřicí a začneme nanášet po celé ploše jezírka.

KROK-4b

KROK 4 | POLOŽENÍ DRUHÉ SÍTĚ A NANESENÍ POHLEDOVÉ VRSTVY

Po vyschnutí první vrstvy, položíme druhou síť pro upevnění pohledové vrstvy. Granulát přírodního křemene smísíme s pryskyřicí a začneme ručně nanášet po celé ploše bazénu.

KROK-5b

KROK 5 | NANÁŠENÍ OBLÁZKŮ

Po zaschnutí pohledové vrstvy začneme nanášet na předem připravená místa oblázky smíchané s pryskyřicí.

KROK-6b

KROK 6 | ČIŠTĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ

Po dokonalém vytvrdnutí všech vrstev důkladně vyčistíme celý bazén a napustíme upravenou vodou.

VIDEO Z VÝSTAVBY