Zazimování bazénu

zazimovani

KAŽDÝ VENKOVNÍ BAZÉN JE PO SKONČENÍ SEZÓNY PŘED PŘÍCHODEM PRVNÍCH MRAZÍKŮ TŘEBA SPRÁVNĚ ZAZIMOVAT. DOPORUČUJEME, ABY BAZÉN JEŠTĚ CELÉ ZÁŘÍ FUNGOVAL (SPÍŠE JAKO DEKORACE) NA ÚSPORNÝ REŽIM FILTRACE – CCA 2 H DENNĚ.

Zazimování provádíme, ustálí-li se teploty okolo 10 °C a teplota vody klesne pod 15 °C. Při těchto a nižších teplotách se ve správně chemicky upravené vodě snižují na minimum veškeré procesy množení bakterií, řas a mikroorganismů. Pokud na jaře spustíte bazén ihned po posledních silnějších mrazících (úsporný režim filtrace), lze stávající vodu použít na další sezónu.

Doporučujeme pouze odpuštění pod trysky, případně pod hlavu protiproudu, je-li instalovaný.

TECHNIK / 850 Kč / 1 hod (+DPH) – většina zazimování je hotová za 1 – 2 hodiny

DOPRAVA / 18 Kč / km (+DPH) – doprava pro Říčany u Prahy zdarma

 

OBJEDNEJTE SI ZAZIMOVÁNÍ NA TELEFONU 776 022 554 NEBO E-MAILEM NA INFO@POOLPRO.CZ

jak na zazimování bazénu?

Rozhodli jste se, že si zazimujete bazén sami? Pokud ano, zde jsou popsány základní kroky, které vedou ke správnému zazimování. Přesto Vám doporučujeme objednat si profesionální servis, neboť po koupací sezóně může Váš bazén potřebovat odborný servisní zásah i v mnoha jiných oblastech.

KROK 1

Zazimování bazénu je nejlépe provést, když teplota vody klesne pod 15°Cnejlépe pod 10°C. Potom musíme upravit pH na hodnotu 7,00.

KROK 2

Vodu upustíme pod trysky (pokud je v bazénu nainstalovaný protiproud tak pod protiproud). Jsou případy, kdy bazén nelze kvůli spodní vodě upustit.

KROK 3

Do trysek a skimmeru našroubujeme speciální příruby a bazén necháme napuštěný. V případě protiproudu musíme dokonale obalit trubky v šachtě, aby nedošlo k zamrznutí vody v trubkách, nejlépe do šachty dát topení s čidlem proti zamrznutí.

KROK 4

Do vody nadávkujeme potřebné množství zazimovacího roztoku, kterou po 3 měsících zopakujeme. Zazimovací prostředek nezabraňuje zamrzání vody v bazénu, ale zabraňuje tvorbě řas a mikroorganizmůve vodě.

KROK 5

Z filtrace, čerpadel a kompletního cirkulačního rozvodu vypustíme vodu, nejlépe vyfoukneme kompresorem. Voda z filtrační nádoby (písku) musí vytéct, nebo ji mráz roztrhne.

KROK 6

Čerpadla, automatické dávkování chemie se sondami a veškerou chemii uložíme do místnosti, kde není vlhko a nemrzne. Sondy ponoříme do přezimovacího roztoku.